FLAVORSHOP TORONTO takes on OAKLAND’s own KEHLANI “ALIVE”

Choreographer and Director:
@LENNYLENZZZ