KEHLANI – ALIVE (DANCE VIDEO)

KEHLANI – ALIVE (DANCE VIDEO)

https://vimeo.com/149988581

FLAVORSHOP TORONTO takes on OAKLAND’s own KEHLANI “ALIVE”

Choreographer and Director:
@LENNYLENZZZ

, ,